Ett hus fyllt av kunskap,

känsla och traditioner

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 Vasa | Tfn. +358 (0)6 325 3800
Öppet ti–sö kl. 10–17 måndagar stängt.
Inträde 7/5 €, under 18 år gratis.

  • VARG OCH RÄV PÅ SPÅREN, Österbottens museum

    24.02.2017 - 30.04.2017

    Juha Mälkönen; fotografi, 2009

    Juha Mälkönen; fotografi, 2009

    Utställningen ”Varg och räv på spåren” är en naturvetenskaplig och kulturhistorisk utställning om vargen och räven som djurarter, forskningsobjekt och villebråd. Även vargens och rävens roll i sagor, berättelser och populärkultur lyfts fram. I utställningen visas faktatexter, bilder och föremål samt uppstoppade djur. Utställningen har producerats av Finlands Jaktmuseum.

MUSEIBUTIKEN OCH CAFÉ NOVA
I museibutiken säljs museets publikationer, litteratur, postkort samt österbottniska hantverk och konstindustriella alster. I caféet finns ett mångsidigt urval av kaffesorter samt lemonad, sötsaker och bakverk.
Museibutiken och Café Nova är öppet då Österbottens museum är öppet.


ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA | Postadress: PB 3, 65101 VASA
Telefon: +358 06 325 3800 | Telefax: +358 6 317 1046
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Myndighetsutlåtanden: museet.utlatandet@vasa.fi

ÖPPET
ti - sö 10-17, måndagar stängt.
Inträde 7/5 € , ungdomar under 18 år gratis.

Copyright 2015 - © Pohjanmaan museo - Österbottens museum | Web Production by iMG Media