Ett hus fyllt av kunskap,

känsla och traditioner

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 Vasa | Tfn. +358 (0)6 325 3800
Öppet ti–sö kl. 10–17 måndagar stängt.
Inträde 9/6 €, under 18 år gratis.

  • BERÄTTELSER FRÅN KONSTSTADEN – VASA KONSTFÖRENING 100 ÅR / Österbottens museum

    19.05.2017 - 10.09.2017

    Unto Kaipainen: Trädgård 1946. Vasa konstförening. Fotograf Jorma Mikola, Österbottens museum.

    Unto Kaipainen: Trädgård 1946. Vasa konstförening. Fotograf Jorma Mikola, Österbottens museum.

    Vasa Konstförening fyller hundra år. Jubileumsårsutställningen presenterar föreningens konstsamling och hur den har utformats. En jubileumspublikation har skrivits om föreningens historia och på utställningen belyses de undersökningsresultat som man har fått vid utarbetandet av boken.  Vasa Konstförening är alltså lika gammal som det självständiga Finland och därför avspeglar dess uppkomstskeden och historia på ett åskådligt sätt vår gemensamma historia. Vasa Konstförenings samling presenterar också närmast Finlandsbilden och förändringar i den.

MUSEIBUTIKEN OCH CAFÉ NOVA
I museibutiken säljs museets publikationer, litteratur, postkort samt österbottniska hantverk och konstindustriella alster. I caféet finns ett mångsidigt urval av kaffesorter samt lemonad, sötsaker och bakverk.
Museibutiken och Café Nova är öppet då Österbottens museum är öppet.


ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA | Postadress: PB 3, 65101 VASA
Telefon: +358 06 325 3800 | Telefax: +358 6 317 1046
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Myndighetsutlåtanden: museet.utlatandet@vasa.fi

ÖPPET
ti - sö 10-17, måndagar stängt.
Inträde 9/6 € , ungdomar under 18 år gratis.

Copyright 2015 - © Pohjanmaan museo - Österbottens museum | Web Production by iMG Media