Ett hus fyllt av kunskap,

känsla och traditioner

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 Vasa | Tfn. +358 (0)6 325 3800
Öppet ti–sö kl. 10–17 måndagar stängt.
Inträde 9/6 €, under 18 år gratis.

 • JÄGARNA, Österbottens museum

  06.10.2017 - 27.05.2018

  Österbottens museum ordnar för att högtidlighålla jubileumsåret Finland 100 en utställning som presenterar jägarrörelsens historia samt händelserna åren 1917-1918 ur Vasas och Österbottens perspektiv.

  Jägarna ger en inblick i Finlands ödesstunder och jägarnas levnadsberättelser från gräsrotsnivån, genom individuella erfarenheter. Utställningen baserar sig på ny forskningsinformation och uppgraderar bilden om jägarna och jägarrörelsen samt rörelsens betydelse i Finlands historia.

  Föremålen till utställningen har huvudsakligen hämtats ur Österbottens museums omfattande föremåls-, textil- och arkivsamlingar. Historien från hundra år tillbaka väcks till liv med hjälp av tillagd verklighet. För utställningens bakgrundsforskning och manuskript svarar FD Seija-Leena Nevala och för utställningsarkitekturen scenografen och visuella designern Päivi Kettunen. 

  I anslutning till utställningen publiceras seriebildkonstnär Mika Lietzéns verk, som öppnar nya perspektiv på utställningens teman.

  Som kompletterande program ordnas en temafördjupande föreläsningsserie i samarbete med Vasa stadsbibliotek.

  Jägarna Vasa stads museers huvudprojekt under Finland100-jubileumsåret.

  Utställningen Jägarnas beskyddare är Republikens President Sauli Niinistö

MUSEIBUTIKEN OCH CAFÉ NOVA
I museibutiken säljs museets publikationer, litteratur, postkort samt österbottniska hantverk och konstindustriella alster. I caféet finns ett mångsidigt urval av kaffesorter samt lemonad, sötsaker och bakverk.
Museibutiken och Café Nova är öppet då Österbottens museum är öppet.


ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA | Postadress: PB 3, 65101 VASA
Telefon: +358 06 325 3800 | Telefax: +358 6 317 1046
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Myndighetsutlåtanden: museet.utlatandet@vasa.fi

ÖPPET
ti - sö 10-17, måndagar stängt.
Inträde 9/6 € , ungdomar under 18 år gratis.

Copyright 2015 - © Pohjanmaan museo - Österbottens museum | Web Production by iMG Media