Ett hus fyllt av kunskap,

känsla och traditioner

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 Vasa | Tfn. +358 (0)6 325 3800
Öppet ti–sö kl. 10–17 måndagar stängt.
Inträde 9/6 €, under 18 år gratis.

 • VÅR BYGGDA MILJÖS HISTORIA NU PÅ NÄTET

  06.04.2017 - 31.12.2017

  Foto: Katja Lösönen

  Foto: Katja Lösönen

  Vasa stads planläggning och Österbottens landskapsmuseum har sammanställt de kulturmiljöinventeringar som har gjorts i området och publicerar dem nu i internet. Därmed blir den starkt lokalhistoriskt förankrade informationen om den byggda miljön omkring oss mera heltäckande lättillgänglig för alla i digital form.

  Du kan bekanta dig med vår byggda miljös historia på adressen www.vaasa.fi/sv/kulturmiljon. Materialet innehåller såväl mera allmän information om Vasa som information om enskilda bostadsområden. På webbplatsen finns även svar för den som är intresserad exempelvis av sitt eget hus historia. Utöver om byggnader finns det information om bl.a. parker, esplanader och hela områden, såsom kasernområdet och Gamla Vasa.

  Ytterligare uppgifter: byggnadsforskare Outi Orhanen, outi.orhanen@vasa.fi, tfn 040 5313 918

MUSEIBUTIKEN OCH CAFÉ NOVA
I museibutiken säljs museets publikationer, litteratur, postkort samt österbottniska hantverk och konstindustriella alster. I caféet finns ett mångsidigt urval av kaffesorter samt lemonad, sötsaker och bakverk.
Museibutiken och Café Nova är öppet då Österbottens museum är öppet.


ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA | Postadress: PB 3, 65101 VASA
Telefon: +358 06 325 3800 | Telefax: +358 6 317 1046
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Myndighetsutlåtanden: museet.utlatandet@vasa.fi

ÖPPET
ti - sö 10-17, måndagar stängt.
Inträde 9/6 € , ungdomar under 18 år gratis.

Copyright 2015 - © Pohjanmaan museo - Österbottens museum | Web Production by iMG Media