Ett hus fyllt av kunskap,

känsla och traditioner

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 Vasa | Tfn. +358 (0)6 325 3800
Öppet ti–sö kl. 10–17 måndagar stängt.
Inträde 9/6 €, under 18 år gratis.

 • Fokus Finland – 3 x Aho & Soldan

  20.01.2018 - 25.02.2018

  Bild: Aho & Soldan, 1930-talet.

  Bild: Aho & Soldan, 1930-talet.

  Juhani Ahos söner Heikki Aho och Björn Soldan grundade en gemensam foto- och filmstudio år 1924. Aho & Soldan företagets foton dokumenterar på ett unikt sätt de första årtiondena av samhället i det självständiga Finland. På fotografierna har såväl monumentala stunder som den sköna vardagen i såväl städerna som landsbygden bevarats.

  Heikkis dotter, Claire Aho, inledde sin karriär under 1940-talet, först i samarbete med sin fader och efter dennes bortgång som egenföretagare och konstnär. Hon är i synnerhet känd för sina mode- och reklambilder, i vilka hon lyckats fånga hoppet, glädjen och livsviljan efter kriget.

  Heikki Aho, Björn Soldan och Claire Aho hörde alla till pionjärerna bland finsk fotografering. Deras produktion representerar toppnivå bland fotografering såväl ur artistiskt perspektiv som ifråga om teknisk utveckling. I utställningen i Vasa konsthall uppvisas ett mångsidigt urval bilder från 1920- till 1960 -talet.

  Utställningen har producerats av Liljevalchs konsthall och Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs, har fungerat som kurator.

MUSEIBUTIKEN OCH CAFÉ NOVA
I museibutiken säljs museets publikationer, litteratur, postkort samt österbottniska hantverk och konstindustriella alster. I caféet finns ett mångsidigt urval av kaffesorter samt lemonad, sötsaker och bakverk.
Museibutiken och Café Nova är öppet då Österbottens museum är öppet.


ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA | Postadress: PB 3, 65101 VASA
Telefon: +358 06 325 3800 | Telefax: +358 6 317 1046
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Myndighetsutlåtanden: museet.utlatandet@vasa.fi

ÖPPET
ti - sö 10-17, måndagar stängt.
Inträde 9/6 € , ungdomar under 18 år gratis.

Copyright 2015 - © Pohjanmaan museo - Österbottens museum | Web Production by iMG Media