Ett hus fyllt av kunskap,

känsla och traditioner

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 Vasa | Tfn. +358 (0)6 325 3800
Öppet ti–sö kl. 10–17 måndagar stängt.
Inträde 9/6 €, under 18 år gratis.

 • HEIKKI MARILA

  03.03.2018 - 01.04.2018

  Heikki Marila: Ilmari 2, 2016. Foto: Angel Gil.

  Heikki Marila: Ilmari 2, 2016. Foto: Angel Gil.

  Heikki Marila (f. 1966) hör till de mer kända namnen inom inhemsk samtidskonst och hans målningar andas historia. I sina nyaste verk har Marila vänt sina blickar mot det självständiga Finlands första steg: Mot det finska inbördeskrigets dystra tidsperiod. Utgångspunkten för konstverken är minnet samt den kollektiva och personliga historiens undertryckta trauman.

  Målningarna på utställningens kan grupperas i fyra olika teman. Verken som behandlar svårigheterna att tala visas som känsloladdade abstrakta tecken. I de verk där inspirationen kommit från förfädernas nedtystade berättelser har konstnären använt bildmaterial från sitt eget familjealbum och sina suddiga minnesbilder i anslutning till den egna släkten. Personbilderna har distanserats från subjektivitet genom att de förts in i den kollektiva finländska identiteten.

  I den tredje serien som baserar sig på arkivbilder visas händelserna år 1918 diffust i bakgrunden av verken och de täcks av målfärg som påminner om organiska ritningar. Ytans expressiva mönster fjärmar oss från händelserna, men de ger också verken känslan av fysiskt material och ger känslorna en egen kroppslig skepnad. De vita, röda och svarta symboliska referenserna i färgpaletten ökar dramatiken. Den sista serien som baserar sig på den finländska ryatraditionen ger helheten en innehålls- och färgmässig kontrast med sina gröna färger och ett ornamentbaserat uttryck.

  Marila, som är känd för sina stora oljemålningar och de konsthistoriska motiven – såsom bibliska motiv, personporträtt och blomsterarrangemang – ger i sina expressiva målningar uttryck för ett paradoxalt drama: verken leker förutom med kontraster, andlighet, skönhet och upphöjdhet med en passionerad köttslighet och fulhet. Konstnärens verk har visats omfattande i Finland, Norden och Europa. Marila som bor och arbetar i Åbo har vunnit Carnegie Art Award –konstpriset år 2012.

  Utställningen har producerats i samarbete mellan Vasa konsthall och Galerie Forsblom.

MUSEIBUTIKEN OCH CAFÉ NOVA
I museibutiken säljs museets publikationer, litteratur, postkort samt österbottniska hantverk och konstindustriella alster. I caféet finns ett mångsidigt urval av kaffesorter samt lemonad, sötsaker och bakverk.
Museibutiken och Café Nova är öppet då Österbottens museum är öppet.


ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA | Postadress: PB 3, 65101 VASA
Telefon: +358 06 325 3800 | Telefax: +358 6 317 1046
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Myndighetsutlåtanden: museet.utlatandet@vasa.fi

ÖPPET
ti - sö 10-17, måndagar stängt.
Inträde 9/6 € , ungdomar under 18 år gratis.

Copyright 2015 - © Pohjanmaan museo - Österbottens museum | Web Production by iMG Media