Ett hus fyllt av kunskap,

känsla och traditioner

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 Vasa | Tfn. +358 (0)6 325 3800
Öppet ti–sö kl. 10–17 måndagar stängt.
Inträde 9/6 €, under 18 år gratis.

  • Mynt och frimärken dagen – lördag 5.5 kl. 11-16

    05.05.2018

    Österbottens museum anordnar tillsammans med Vasanejdens numismatiker och Vasa Filatelister en värderingsdag i museets kafé lördag 5.5 kl. 11-16. Inträdet till museet är gratis. 

    Experterna ger råd bl.a. om samlandet och förvaring av gamla mynt, sedlar, frimärken och utmärkelsetecken. Man kan också få sina mynt, frimärken och utmärkelsetecken, både inhemska och utländska, identifierade och värderade.

    Erkki Salminen från Vasanejdens numismatiker håller korta guidningar i museets myntkabinett på svenska kl. 13 och på finska kl. 14. I myntkabinettet visas en utställning med en nästan komplett samling av metallmynt som använts i Finland under tusen års tid.

MUSEIBUTIKEN OCH CAFÉ NOVA
I museibutiken säljs museets publikationer, litteratur, postkort samt österbottniska hantverk och konstindustriella alster. I caféet finns ett mångsidigt urval av kaffesorter samt lemonad, sötsaker och bakverk.
Museibutiken och Café Nova är öppet då Österbottens museum är öppet.


ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA | Postadress: PB 3, 65101 VASA
Telefon: +358 06 325 3800 | Telefax: +358 6 317 1046
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Myndighetsutlåtanden: museet.utlatandet@vasa.fi

ÖPPET
ti - sö 10-17, måndagar stängt.
Inträde 9/6 € , ungdomar under 18 år gratis.

Copyright 2015 - © Pohjanmaan museo - Österbottens museum | Web Production by iMG Media