Ett hus fyllt av kunskap,

känsla och traditioner

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 Vasa | Tfn. +358 (0)6 325 3800
Öppet ti–sö kl. 10–17 måndagar stängt.
Inträde 9/6 €, under 18 år gratis.

 • VOX DUO! – Två röster

  27.10.2018 - 25.11.2018

  Sari Bremer och Iina Heiskanen

  På utställningen visas Sari Bremers och Iina Heiskanens verk, vars teman rör sig i gränslandet mellan det mytiska och det verkliga. Utställda finns Bremers ymniga och färgfyllda världar sida vid sida med Heiskanens okonstlade och stillsamma skuggteman. De för en dialog i rummet och skapar nya betydelser.


  Sari
  arbetar huvudsakligen med metoder inom metallgrafik i många färger. Motiven kan verka arketypiska och som om de skulle betyda något speciellt och ändå, om man betraktar dem närmare så är bildernas betydelse inte så uppenbar, utan de symboler som förekommer där är sedan också okända.

  Ett skickligt tekniskt genomförande och ett rikt färgmättat uttryck skapar starka känslostämningar i verken. Verken öppnar fönster till mytiska landskap och sagornas värld. Betraktaren kan i dem hitta oändligt med nya dimensioner och berättelseintriger att följa. Fastän arbetena är allegoriska, fungerar de som visuella helheter och bildernas symbolik behöver inte tolkas.


  Iina
  behandlar i sina verk tiden och hur den kommer till uttryck i skuggornas och strukturernas värld. Skuggornas rörelse och deras flyktighet har varit i fokus i hennes arbete under flera års tid. Iinas verk är ofta gjorda som träsnitt på papper och deras uttryck är abstrakt.


  I Vasa konsthall visas nya unika verk, som har genomförts som träsnitt på tyg. Huvudvikten i dessa nya verk ligger på skuggorna i arkitektoniska strukturer och på hur rummet småningom förändras och blir abstrakt. De motiv som genomförts på papper tar vid sidan av de kraftigare strukturerna fram skuggor och fragment från en immateriell värld, som är närvarande i rummet mellan strukturerna och föremålen.

  På Vasa konsthalls utställning möts konstnärernas olika världar i samma rum. De inbjuder betraktaren att se världens strukturer och berättelser ur olika perspektiv och att se deras mångfald.

  Utställningen är konstnärernas andra gemensamma utställning. 

MUSEIBUTIKEN OCH CAFÉ NOVA
I museibutiken säljs museets publikationer, litteratur, postkort samt österbottniska hantverk och konstindustriella alster. I caféet finns ett mångsidigt urval av kaffesorter samt lemonad, sötsaker och bakverk.
Museibutiken och Café Nova är öppet då Österbottens museum är öppet.


ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA | Postadress: PB 3, 65101 VASA
Telefon: +358 06 325 3800 | Telefax: +358 6 317 1046
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Myndighetsutlåtanden: museet.utlatandet@vasa.fi

ÖPPET
ti - sö 10-17, måndagar stängt.
Inträde 9/6 € , ungdomar under 18 år gratis.

Copyright 2015 - © Pohjanmaan museo - Österbottens museum | Web Production by iMG Media